Pojizerská klubová výstava Exotic Klubu

08.05.2024 18:25

rozhodčí: Mgr. Božena Ovesná

C.I.B., MultiCh Gino Choco Best Pei - výborný 1, CAC, BOB 

Junko Red Best Pei - velmi nadějná 1