Několik informaci

27.04.2023 14:14

Zdravotní problémy shar-peiů

Primární otevřený oční glaukom(POAG):

Kondice, při které po určitou dobu vzrůstá tlak v oku(očích) a může tak zapříčinit slepotu.

Primární luxace čočky (PLL):

Dochází k ní, když se vlákna, která udržují čočku přetrhají nebo degradují, kvůli čemuž čočka přechází do nevhodné pozice a spadá do glaukomu přední komory oka. Pokud se tak stane, tak nadchází velmi rychlá ztráta zraku.

Amyloidóza:

Zapříčiňuje ji nahromadění proteinu v ledvinách nebo játrech. Tento nadbytek proteinu způsobí nevyhnutelné selhání ledvin a/nebo jater. Je to čistě genetický problém, momentálně nejsou dostupné žádné testy, avšak pracuje se na jejich výzkumu.

Entropium:

Protáčení očních víček směrem dovnitř zapříčiňující podráždění rohovky oka řasami. Některá štěňata budou v tomto útlém věku vyžadovat odstranění přebytečné kůže. Tento zákrok by ovšem neměl být normou pro všechna štěňata a chovatelé by na to měli s každou další generací dbát.

Spaid:

Tímto termínem můžeme označovat určitá onemocnění zánětlivých/zápalových stavů, ku přikladu: sharpeí horečka, artritida, recidivující otitis, dědičný kožní hyaiuronisis(HCS).

 

Barvy čínského spar-peie

Pro toto plemeno je standardní pouze celá(jednolitá) barva( jen bílé zbarvení je vyjímkou, mohou se u něj objevovat všechny barvy značené na obrázku).

Je nutno poznamenat že v Severní Amernice a některých zemích Evropy jsou akceptovány i vícebarevné kombinace, jsou avšak označeny jako nevhodné pro chov.


 

 

Zdravotní testy čínského phar-peie:

(popis obrázku – jdeme od zadních nohou)

UK + OFA: luxace pately

UK + OFA: scoring boku

OFA: autoimunitní thiroditida

UK: test DNA na primární otevření primárního úhlu glaukomu(POAG)/ primární luxace čočky(PLL), OFA: ACVO oční vyšetření

UK + UFA: loketní scoring

Testy na spaid jsou dostupné v Upsale, Švédsku, Hannoversku a Německu. Všechny tyto země vyžadují provedení krevních testů a jejich následné odeslání. Méně náročná alternativa zahrnuje stěr, který můžeme zakoupit od Laboklinu.


 

Nestandartní barvy:

I přesto, že často se vyskytující smíšené barvy/zbarvení kůže v chovu vyskytuje často, i tak není přijatelné pro chov. Takto zbarvení jedinci by se mezi sebou neměli množit, protože nejsou standartní pro plemeno(výjimkou je sable v Severní Americe a některé Evropské země).

Je možné, že se takto zbarvený jedinec narodí i “čistým” rodičům, ale s dnešní technologií se tomu dá zabránit.

Bohužel je nutné podotknout, že tato nežádoucí zbarvení jsou často výsledkem neetického množení jedinců jen pro jejich barvu s tvrzením, že jsou “vzácní”, a proto je důležité prověřit chovatele, od kterého se snažíme štěňátko zakoupit.

 

Merle a čínský shar-pei:

(berte prosím v úvahu, zde uvedený obrázek je jen jedna z možností formy merle na psím kožichu, vyskytuje se i spousta jiných variant)

Na začátek je důležité zmínit, že merle se přírodně na shar-pei nevyskytuje. Tito psi vznikli smíšeným chovem, a i když je někteří chovatelé vydávají za jedince vzniklé “čistým” chovem.

Padělání dokumentů klasifikujeme jako akt falsifikace informací v pasu zvířete vydávajícího ho za jiného psa díky jinému registračnímu číslu. Toto je jeden ze způsobů, jak chovatelé získávají papíry pro tyto psy.

Dalším způsobem je testování DNA, které však nemůže být považováno jako důkaz, protože koncept “čistého plemene” nelze vědecky potvrdit. Merle u psa projeví množením, ale může být z genomu psa vymizet v průběhu několika dalších generací. Po podrobení nového zvířete testům DNA se většinou ukáže, že se jedná 100 % čínského shar-peie.

Merle také zapříčiňuje řadu zdravotních problémů, převážně u psů, kteří mají 2 kopie tohoto genu. Těmito problémy většinou rozumíme hluchotu a slepotu, ale také přecitlivělost na slunce a větší pravděpodobnost rakoviny kůže. Tyto problémy se jen zřídka vyskytují u jedinců s pouze 1 kopií genu merle.

Merle se u zvířat neeticky vyskytlo díky množení jedinců s těmito barvami kožichu čistě z estetických důvodů. Kupující tedy začali požadovat vícebarevné jedince a vznikla po nich tak poptávka. Jak se říká, kde je poptávka, tam je nabídka. Tito chovatelé si tedy za zvířata účtují nemalé peníze.
  

Zdravotní komplikace čínského shar-peie:

Shar-peí horečka:

Toto odkazuje na CSP vytvářející horečku v průběhu několika hodin bez žádného varování. Z našich dosavadních informací víme, že nedochází k žádným dlouhodobým komplikacím. Horečka se může projevit v obličeji (mucin zvýší svou teplotu a tvář oteče) nebo v hleznech, které otečou a zvíře si na ně nechce nechat sáhnout.

Dysplazie kyčelního kloubu:

Dochází k ní nesprávným vývojem kyčelního/ch kloubu/ů při růstu štěněte. Následkem čehož dojde k uvolňování kyčelního kloubu a chrupavka se společně s kostí začne uvolňovat.

Dysplazie lokte:

Jedná se o abnormální vývin loketního kloubu, který způsobuje poškození vrchu chrupavky. Tento proces nazýváme osteochondrosisi nebo OCD. Obě tyto                                                kondice později vedou k artritidě (osteoartritid).


 

Autoimunitní zánět štítné žlázy:

Vzniká sebe napadením vlastního těla v oblasti mucinu štítné žlázy, tělo považuje mucin za cizorodé těleso a produkuje protilátky, které později štítnou žlázu plně zničí.

Luxace patelly:

Dochází k ní, když patella(kolenní čéška) vypadává ze svého místa. Vzniká tedy značné poškození kolenního kloubu a znepříjemňuje psovi pohyb.