Klubová výstava Exotic klubu a krajská výstava Kladno

29.07.2023 11:14

BOB rozhodčí: ing.Alena Košťálová

BIS rozhodčí: Mgr. Božena Ovesná

MultiCh.Gino Choco Best Pei - výborný 1, CAC, Čekatel Klubového šampiona, BOB, BIS 2. místo