Beseda v základní škole

20.10.2014 09:45

V říjnu 2014 jsem dostala pozvání do Základní školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Byla jsem požádána promluvit na téma historie vzniku psa, jeho soužití s člověkem  a pak samozřejmě o představení úžasného plemene Shar-Pei žákům 3.B.

 

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Mgr. Marii Černé a všem žákům 3.B. za úžasnou atmosfétu, jejich zájem, spoustu otázek a v neposlední řadě děkuji za krásný dárek - výkres s portrétem plemene Shar-Pei, na kterém se podílela celá třída a který jsem od nich dostala.

Návštěvu si užila i moje fena MultiCh. Camellia Lila Best Pei, která byla naprosto úžasná,klidná, trpělivá, chodila mezi dětmi, mazlila se a myslím, že si to naprosto všichni bezva užili a toto plemeno si děti i díky její super povaze zamilovaly.

 

In October 2014, I received an invitation to the elementary school Otokar Brezina in Jaroměřice nad Rokytnou. I was asked to speak on the topic of history of the dog, its coexistence with people and then of course the amazing performances breed Shar Pei pupils 3.B.
 
 
I would like to thank your teacher Mgr. Marie Černá, and all pupils 3.B. for amazing  their interest, a lot of questions and not least thank you for the lovely gift - drawing a portrait of the breed Shar-Pei, which she co entire class and that I got from them.
 
The visit also enjoyed my female MultiCh. Camellia Lila Best Pei, which was absolutely gorgeous, calm, patient, went among children, cuddle, and I think that's absolutely everyone enjoyed the crack and breed children thanks to its super nature of love.